Meld deg ut av Den norske kirke

Den norske kirke oppgir i dag å ha cirka 3,8 millioner medlemmer. Samtidig oppgir kun 38% – 1,97 millioner – av alle nordmenn at de tror på en Gud overhodet. Videre er 558.977 mennesker medlem av andre trossamfunn (islam, buddisme, m. fl.). Dette betyr at minst 2,35 millioner av kirkens 3,8 millioner medlemmer ikke tror på den kristne Guden. På tross av dette mottar Den norske kirke cirka 4 milliarder kroner i årlig statlig og kommunal støtte. Dette tilsvarer cirka 1.000 kr per registrerte medlem per år.

Ta et standpunkt – eller bare bekreft standpunktet du allerede har tatt. Meld deg ut av statskirken på elektronisk manér – bruk våre apps for iPhone og Android.

Les mer om prosjektet her

    Get it on Google Play