Om prosjektet

Den norske kirke er en god og trygg kirke. Samtidig er det ikke alle som føler tilhørighet til kirken – men allikevel står oppført som medlemmer.

Bakhistorien til kirkeregisteret

I 1998 fikk Norge et sentralt kirkeregister. Inntil da var medlemskap i kirken bare registrert lokalt. Kirkedepartementet, som da var under ledelse av kirke– og utdanningsminister Jon Lilletun (KrF), valgte å bruke Folkeregisteret som grunnlag for medlemsregisteret i Den norske kirke. Man mente det ville bli for dyrt å gå gjennom alle kirkebøker der dåp registreres manuelt.

Dette betyr at alle som ikke aktivt har meldt seg ut av statskirken etter 1998 fortsatt medlemmer. Det er uvesentlig om man er døpt, eller om foreldrene har vært eller er medlemmer av statskirken. Departementet valgte samtidig å ikke informere nye, ufrivillige personer om at de nå var blitt medlemmer av statskirken.

Et unntak gjelder personer som er medlem av et annet trossamfunn. Etter mange protester tok Kultur– og kirkedepartementet noen år senere affære og fikk fjernet 75.000 ufrivillige medlemmer av statskirken ved å kryssjekke personnumre i andre tros– og livssynsamfunnsregister.

Man skulle derfor tro at de som har meldt seg ut etter 1998 ville forbli utmeldt. Men slik er det ikke. Det er en rekke eksempler på folk som gjentatte ganger, også etter 1998, har forsøkt å melde seg ut, men som altså har dukket opp igjen som medlemmer.

Kirken i dag

Den norske kirke oppgir i dag å ha cirka 3,8 millioner medlemmer. Samtidig oppgir kun 38% – 1,97 millioner – av alle nordmenn at de tror på en Gud overhodet. Videre er 558.977 mennesker medlem av andre trossamfunn (islam, buddisme, m. fl.). Dette betyr at minst 2,35 millioner av kirkens 3,8 millioner medlemmer ikke tror på den kristne Guden. På tross av dette mottar Den norske kirke cirka 4 milliarder kroner i årlig statlig og kommunal støtte. Dette tilsvarer cirka 1.000 kr per registrerte medlem per år.

Vi som står bak Utmelding.no mener det er problematisk at Den norske kirken mottar 4 milliarder kroner i statstøtte per år, samtidig som kirken historisk ikke har vært etterrettelig når det gjelder egne medlemstall. Vi har derfor opprettet Utmelding.no for å lette utmeldingsprosessen av kirken – og for å gjøre kirken mer etterrettelige når det gjelder deres eget sentrale medlemsregister.

Fra og med august 2016 tilbyr Kirken også sin egen nettbaserte utmeldingstjeneste. Denne finner du her: https://kirken.no/medlem

Utmelding.no drives på privatorganisatorisk, frivillig og livssynsnøytralt initiativ. Vi mottar ingen støtte fra det offentlige eller fra andre trossamfunn.

Partnere

Hosting: Omega Media AS
Hjemmesider: Hjemmeside bedrift
Juridisk bistand: Advokatguiden.no