Personvern

Din bruk av utmeldingsappen som tilbys av Utmelding.no fordrer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til personvernsbetingelsene gjengitt nedenfor.

1. Generelt

Våre personvernsbetingelser følger Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Personvernerklæringen er utarbeidet på bakgrunn av mal levert av Advokatguiden. Utmelding.no behandler ikke sensitive personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 2 nr. 8. Fødselsnummer er ikke definert som sensitive personopplysninger. Fødselsnummer er ikke hemmelig og skal ikke brukes til autentisering, kun identifisering. Utmelding.no opererer med internkontroll for behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 14.

2. Hvilke personopplysninger registreres?

Utmelding.no registrerer utelukkende de personopplysninger som er eksplisitt nødvendige etter Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. Dette inkluderer fullt navn, bostedsadresse og fødselsnummer (11 siffer). Det er frivillig å avgi disse personopplysningene, jf. personopplysningsloven § 19 d.

3. Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å levere en tjeneste for utmelding av Den norske kirke. Opplysningene blir utelukkende benyttet til å oppfylle dette formålet.

Tjenesten tilbyr et elektronisk alternativ til tradisjonell utmelding, hvor Utmelding.no genererer en epost på brukerens vegne til Den norske kirke ved Kirkerådet, som er ansvarlige for å effekturere utmeldinger av kirken.

4. Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra innsenderen av informasjonen selv.

5. Lagring av opplysninger

Utmelding.no lagrer ingen informasjon eller noen personopplysninger på våre servere. Utmelding.no benytter ikke cookies eller lignende for å lagre personlig identifisérbar informasjon om nettstedets brukere.

6. Innsyn i opplysningene

Ingen hos Utmelding.no har innsyn i opplysningene innsenderen oppgir i utmeldingsskjemaet på våre nettsider, heller ikke behandlingsansvarlig. Brukeren har rett til innsyn i hva slags behandling av personopplysninger behandlingsansvarlig foretar, jf. personopplysningsloven § 18.

7. Opplysningene blir utlevert til

Eposten som blir generert på brukerens vegne blir utelukkende sendt til Den norske kirke ved Kirkerådet, med kopi på epost til innsenderen selv. Eposten som sendes er ikke kryptert. Ved å benytte deg av Utmelding.no gir du et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til dette.

7. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger ved Utmelding.no anses å være styreleder i den frivillige organisasjonen Utmelding.no. Adresse er Sorgenfrigaten 6A, 0367 Oslo.